„Zdrowie osób transpłciowych i niebinarnych – podręcznik psychoedukacyjny dla osób i pacjentów oraz ich bliskich”

"Zdrowie osób transpłciowych i niebinarnych - podręcznik psychoedukacyjny dla osób i pacjentów oraz ich bliskich"

publikacja

Mam przyjemność zaprezentować Państwu publikację, pt.: „Zdrowie osób transpłciowych i niebinarnych – podręcznik psychoedukacyjny dla osób i pacjentów oraz ich bliskich” pod red. dra n. med. Bartosza Grabskiego, FECSM, WPATH-CM.

 Miałem zaszczyt zostać jej współautorem wraz:
– z Julią Katą i Emilią Wiśniewską z Fundacji Trans-Fuzja,
– mgr Martą Dorą,
– prof. dr hab. n. med. Anetą Gawlik,
– adwokatką Anną Mazurczak,
– dr n. med. Małgorzatą Trofimiuk-Müldner;
Recenzję publikacja przygotował prof. dr hab. n. med. Dominik Rachoń.
 
Książka miała swój debiut na konferencji poświęconej zdrowiu osób transpłciowych i niebinarnych, zorganizowanej dzięki wsparciu Ambasady Brytyjskiej  w Warszawie.
 
Publikacja w formie pdf dostępna jest do pobrania na stronie Fundacji Trans-Fuzja: https://www.transfuzja.org/publikacje
 
W ramach konferencji odbył się dwa panele:
 
1. „Zdrowie psychiczne i psychospołeczne aspekty tranzycji”.
 
Nagranie panelu znajduje się na profilu Fundacji Trans-fuzja na FB:  https://fb.watch/cqQtEoR-eo/
 
2. „Zdrowie somatyczne i medyczne aspekty tranzycji”.
 
Nagranie panelu znajduje się na profilu Fundacji Trans-fuzja na FB:  https://fb.watch/cqQy-Qc98I/

Z wizytą u psychoseksuologów. O wspieraniu transpłciowego dziecka i jego rodziny

"Z wizytą u psychoseksuologów. O wspieraniu transpłciowego dziecka i jego rodziny"

Webinar-www-zbiorowa3-847x445

„Ucz się mamo/tato ucz, bo nauka to do Twojego dziecka klucz!” – to cykl 7 webinarów dla rodziców osób LGBT, stworzonych dzięki Kampanii Przeciw Homofobii.

„Jesteś rodzicem osoby LGBT? Szukasz informacji lub specjalistycznej wiedzy? Ciekawią Cię doświadczenia innych rodziców? Jesteś na początku drogi rodzica lesbijki, geja, osoby biseksualnej lub transpłciowej i chcesz skorzystać z doświadczenia rodziców, którzy od lat towarzyszą swojemu dziecku?”

Zajrzyj tutaj, znajdziesz tu więcej informacji i pomoc: https://tinyurl.com/2b72cfcd

Dzięki uprzejmości Kampanii Przecie Homofobii, w ramach jednego z webinarów, mieliśmy szansę, wraz Martą Dorą, opowiedzieć o:
– naszej roli w procesie diagnostyki bądź tranzycji – w jakim zakresie może pomóc psycholog lub psychoterapeuta,
– wyzwaniach, z którymi mogą się mierzyć osoby transpłciowe i jak tym wyzwaniom można sprostać,
– w jaki sposób można zadbać o siebie i o osoby najbliższe.

Zapraszam do obejrzenia nagrania z webinaru: https://tinyurl.com/43v47hy2

 

 

Tranzycja w Trójmieście

Tranzycja w Trójmieście

241262201_6240672369100_3957827365630356854_n

Współtworzę interdyscyplinarny zespół specjalistów i specjalistek, który zajmuje się sprawowaniem opieki nad osobami z niezgodnością płciową.
To miejsce, gdzie fachową pomoc w procesie korekty płci uzyskają: transpłciowe kobiety, mężczyźni oraz osoby niebinarne a także ich bliscy.
Mamy bogate doświadczenie, posiadamy rzetelną wiedzę i umiejętności w zakresie wspomagania zdrowia osób różnorodnych płciowo.
Jako zespół oferujemy kompleksową i wielowymiarową pomoc dopasowaną do indywidualnych potrzeb danej jednostki.

Przejdź do strony:

Naszą misją jest pomaganie.
Pracujemy w oparciu o najnowsze standardy i rzetelną wiedzę udzielając wsparcia osobom różnorodnym płciowo i fachowo lecząc dysforię.
Edukujemy także przyszłych specjalistów oraz przyczyniamy się do zmian na poziomie systemowym tworząc oraz promując dobre praktyki.

Zespół Tranzycja w Trójmieście

Grupa terapeutyczna – umiejętności ACT – dla młodzieży LGBT+

Grupa terapeutyczna - umiejętności ACT - dla młodzieży LGBT+


Grupa opiera się na założeniach terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) – na modelu pracy z młodzieżą DNA-V.

ACT służy budowaniu elastyczności psychologicznej, rozumianej jako zdolność do pełniejszego i bardziej świadomego kontaktu z chwilą obecną oraz do zmiany lub kontynuowania zachowania, które służy ważnym celom młodej osoby.

Model DNA-V wskazuje, jak można pomóc młodym ludziom rozwijać mocne strony, wykorzenić nieprzydatne nawyki umysłowe i pokonać zwątpienie w siebie, żyć pełniej w chwili obecnej oraz dokonywać wyborów, które pozwalają w pełni realizować własny potencjał.


Dla kogo?

Młodzież od 14 do 18 roku życia, która pragnie lepiej poznać siebie i zmaga się m. in. z:

– obniżonym nastrojem,
– nasilonym lękiem,
– niską samooceną,
– trudnościami w budowaniu relacji społecznych,
– trudnościami w przeżywaniu emocji,
– trudnościami w radzeniu sobie ze stresem;

Liczba uczestników: max. 10

Forma

– 16 spotkań 2-godzinnych w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT „Tolerado”;

– 2 razy w miesiącu, środa, godz. 16.00 – 18.00;

Terminy spotkań:

– 6 i 20 października 2021 r.
– 3 i 17 listopada
– 1 i 15 grudnia
– 12 i 26 stycznia 2022 r.
– 9 i 23 luty
– 9 i 23 marca
– 6 i 20 kwietnia
– 4 i 18 maja

Wyzwania adolescencji i wczesnej dorosłości

Wyzwania adolescencji i wczesnej dorosłości

adolescencja

Podstawowym wyzwaniem człowieka żyjącego we współczesnym świecie jest konieczność permanentnego rozwoju. To dzięki ciągłemu rozwojowi podmiot ma szansę świadomie kierować własnym życiem w intensywnie zmieniającym się środowisku – rozumieć nowe zjawiska i umiejętnie wykorzystać nowe zdobycze cywilizacji – uniknąć wyalienowania.

Współczesny świat wymusza na jednostce transgresję, czyli zdolność do działania i myślenia w sposób nowy w stosunku do uprzednio ustanowionych wzorów. Giddens (2010; za: Oleszkiewicz, Sensejko, 2013) pisze o refleksyjności nowoczesności, czyli gotowości do rewizji poglądów i planów życiowych własnych i innych, wątpieniu i potrzebie weryfikacji ich słuszności i użyteczności.

Zróżnicowanie koncepcji człowieka nasila się nie tylko na obszarze danej cywilizacji. Za sprawą dostępu do informacji i przenikania się fragmentów kultur odbywa się również wewnątrz rodzin i na poziomie jednostek, powodując, że ustalenie własnej tożsamości i odniesienie jej do tożsamości innych ludzi staje się dla kolejnych pokoleń coraz trudniejszym zadaniem (Obuchowski, 2001, s. 42, za: Oleszkiewicz, Sensejko, 2013);

Kotwica (zakotwiczenie) jako metafora większości współcześnie kształtujących się tożsamości, wypiera metaforę korzenia (zakorzenienia), wskazuje na czasowość identyfikacji tożsamościowych i gotowość do przemieszczania się zarówno w sensie fizycznym, jak i symbolicznym (Bauman, 2009; za: Oleszkiewicz, Sensejko, 2013); Zdaniem Obuchowskiego (2001; za Oleszkiewicz, Sensejko, 2013) ludzie współczesnego świata mogą stać się „otwartymi indywidualistami” lub kompensować niepewność „radykalizmem fundamenlistycznym” lub stać się „sytuacjonistami” – zrezygnować z funkcji wartościowania i działać na zasadzie maksymalizacji sukcesu, rozumianego w zindywidualizowany sposób.

Współczesne wymagania kierowane są obecnie nie od instytucji do jednostek, ale od jednostek do instytucji, i odnoszą się do godności każdej istoty ludzkiej, której już nie redukuje się do spełniania zobowiązań społecznych (Obuchowski, 2001; za: Oleszkiewicz, Sensejko, 2013).

Najlepiej dostosowany do współczesnej rzeczywistości jest człowiek o osobowości otwartego indywidualisty (Obuchowski, 2001; za: Oleszkiewicz, Sensejko, 2013), taki człowiek:

 • jest autonomiczny, samodzielny i niezależny, nie poddaje się manipulacjom i optymalnie rozwija swoje możliwości – jest w stanie podjąć się trudów rozwoju osobistego i autoterapii skierowanych na pogłębienie rozumienia siebie: w wymiarze poznawczym (wiedza o sobie pozwala wytyczać sensy, cele życiowe i generować osobisty model świata) i emocjonalnym (poczucie bezpieczeństwa i życzliwa postawa wobec siebie i innych umożliwiają ufne otwarcie się na niepewną i nieokreśloną przyszłość),
 • posługuje się przynajmniej abstrakcyjnym kodem poznawczym, który umożliwia mu aktywne tworzenie zmiennych modeli świata i siebie – uzasadnia i kontroluje te modele,

Ponadto:

 • myśli relatywistycznie:
  • co umożliwia wysoką plastyczność zachowania – uwzględnienie kontekstu sytuacyjnego i dynamiki powiązań między różnorodnymi, często sprzecznymi lub równoważnymi możliwościami wyboru – jest to najbardziej typowe dla współczesnego świata,
  • co może przyczyniać się do tolerancji i poszanowania odmienności wyznań religijnych, rasy itd. – rozumienia równoważnych wyborów dokonywanych ze względu na dany kontekst, np. sytuacyjny – wychowanie w danej kulturze – co jest kwestią przypadku lub miejsca urodzenia;

myślenie relatywistyczne jest bardziej „czułe”, niż hipotetyczno-dedukcyjne, na nieprzystające do siebie aspekty rzeczywistości psychicznej i społecznej – umożliwia ich scalanie i rozumienie, a także funkcjonowanie obok siebie w układach niescalonych, entropijnych;

 • jest w stanie oswoić ryzyko – wpisać we własne życie niepewność i zmienność oraz zaakceptować taki stan rzeczy i przyjąć go za normalny,
 • jest pokorny, rozumie dynamiczny obraz świata, pełen niemożliwych do przewidzenia zmiennych kontekstów sytuacyjnych – rozumie, że mimo aspiracji do kontrolowania i organizowania własnego życia – zasadniczo wymyka się ono spod kontroli,
 • uwzględnia relatywność współcześnie dokonywanych wyborów, które zależą od kontekstu sytuacyjnego – jest świadomy istnienia wielości równowartościowych możliwości oraz, że dokonywany wybór jest jednocześnie odrzuceniem możliwości o podobnej wartości do obecnie wybranej – tym samym jest gotowy do weryfikacji decyzji i podjęcia kolejnego ryzyka życiowego w postaci nowych zobowiązań lub ma zgodę na ponoszenie konsekwencji dokonanego wcześniej wyboru,
 • jest wrażliwy moralnie:
  • odpowiedzialny za siebie, za podejmowane decyzje i własny dobrostan – otacza siebie opieką, jest autentyczny – szczery ze sobą, ufa sobie – ma poczucie, że jest „kimś dobrym” i wartościowym,
  • współodpowiedzialny za najbliższych – otwarty na kształtowanie własnych systemów zobowiązań i wartości, a także budowanie tak zwanych czystych relacji – główną rolę odgrywa w nich oddanie – partnerzy muszą wzajemnie przystosować się do siebie, wzajemne sobie ufać, być autentyczni
   w relacji ze sobą, co pozwoli im polegać na tym, co do siebie mówią i wobec siebie robią,
  • współodpowiedzialny za symboliczną, zglobalizowaną wspólnotę – dobrowolnie wybiera miejsce, do którego się przywiązuje i w którym świadomie realizuje zobowiązania – takim miejscem może być Ziemia, a symbolicznym obiektem wrażliwości etycznej – jej mieszkańcy;

Bibliografia

Oleszkiewicz, A., Senejko, A. (2013). Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grupa dla rodziców osób LGBT+ „Rodzice – poznajmy się”

Grupa dla rodziców osób LGBT+ "Rodzice - poznajmy się"

grupa
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób LGBT „Tolerado” serdecznie zapraszam na spotkania online dla rodziców osób LGBT+ w 2021 roku.
Najbliższe terminy spotkań: czwartek – 22 kwietnia, 20 maja, 17 czerwca. 
Zgłoszenia mailowe i pytania można kierować na adres:  📨 poznajmy.sie.w.tolerado@gmail.com

👉 W niewielkim gronie, w warunkach całkowitej dyskrecji, tworzymy przestrzeń, w której będzie można poznać innych rodziców o podobnym doświadczeniu, usłyszeć ich historie i/lub opowiedzieć własną.
👉 Spotkamy się, by się poznać, by ze sobą po prostu porozmawiać 💬
O czym? O wszystkim, co nam leży na sercu 💗.
➡️ O dzieciach , o ich coming-outach, o tym jak po ich coming-outach zmieniło się życie.
➡️ O tym, czy i komu o tym powiedzieć.
➡️ O lękach o bezpieczeństwo dzieci.
➡️ O tym, jak walczyć z dyskryminacją dzieci w szkole.
➡️ O wnukach lub ich braku.
➡️ O źródłach rzetelnej wiedzy na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.
➡️ Wreszcie o tym, o czym nie ma komu powiedzieć.

👉 Współprowadzę grupę wraz z cudowną koleżanką:
Bożeną Kościuszko-Panek – kochającą i wspierającą mamą transpłciowej osoby niebinarnej ❤

👉 Jeśli jesteś zainteresowany wydarzeniem napisz maila na adres:  📨 poznajmy.sie.w.tolerado@gmail.com
⚠️ W informacji zwrotnej otrzymasz link do spotkania online z instrukcją obsługi programu zoom.
👉 Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz: 📨 poznajmy.sie.w.tolerado@gmail.com

Gdańskie Centrum Równego Traktowania

Gdański Centrum Równego Traktowania

Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT) działa ponownie oferując kompleksowe, specjalistyczne wsparcie dla osób doświadczających wszelkich form dyskryminacji i przemocy z nienawiści w Gdańsku.

Jeśli zauważyliście/-łyście przypadki nierównego traktowania lub przemocy motywowanej uprzedzeniami?

Jeśli doświadczyliście/-łyście przemocy/dyskryminacji motywowanej nienawiścią?

Jakie trzeba spełnić warunki, aby zostać objętym wsparciem?

Marianna Palidergłówna specjalistka ds. wsparcia w GCRT:

– W GCRT zapewniamy wsparcie dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska doświadczających nierównego, niesprawiedliwego traktowania z powodu którejkolwiek z sześciu przesłanek ustawowych, tj. wiek, płeć, pochodzenie etniczne i  narodowe, niepełnosprawność, religia/wyznanie/bezwyznaniowość, czy orientacja  psychoseksualna.

– Warto przypomnieć, że dyskryminacja jest zakazana prawem: konstytucją, kodeksem pracy, tzw. ustawą równościową, kodeksem cywilnym, kodeksem wykroczeń, a jednak wciąż wiele osób doświadczających dyskryminacji nie zgłasza swoich spraw.

– Apeluję do wszystkich osób mieszkających w Gdańsku: jeśli spotykacie się z aktami dyskryminacji – osobiście lub w roli świadków – zgłaszajcie te sprawy do GCRT! Tylko wspólnie możemy skutecznie przeciwdziałać nierównemu traktowaniu, pomagając osobom dotkniętym przestępstwem z nienawiści, poniżaniem, niesprawiedliwym traktowaniem.

Projekt na lata 2020-2022 przewiduje m.in:

– specjalistyczne wsparcie indywidualne i grupowe (w tym asystenckie) osób zamieszkujących Gdańsk i doświadczających dyskryminacji;

– prowadzenie szerokiego wsparcia indywidualnego i grupowego dla profesjonalistów i podmiotów pracujących z ww. osobami;

– zapewnienie szkoleń, spotkań i warsztatów dla profesjonalistów i podmiotów pracujących z ww. osobami;

– koordynację i inicjowanie współpracy międzysektorowej jednostek miejskich oraz 3. sektora w zakresie wspierania ww. osób;

– prowadzenie rejestru spraw zgłaszanych do GCRT, a tym samym wsparcie przy monitorowaniu sytuacji dyskryminacji i przemocy z nienawiści prowadzonym przez Urząd Miasta Gdańska;

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Waga.