Zapoznaj się z ofertą

Spotkania indywidualne

Konsultacja

Konsultacje psychologiczno-seksuologiczne

mogą być pierwszym krokiem na drodze zmiany życia na lepsze, dają możliwość rozpoznania przyczyn doświadczanych trudności w sferze psychicznej i seksualnej oraz dobrania odpowiedniej formy pomocy.

Psychoterapia

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

jest ustrukturalizowaną, zorientowaną na określone cele i problemy formą współpracy miedzy psychoterapeutą i klientem/pacjentem. Nastawiona jest na zmianę wyuczonych, dezadaptacyjnych schematów myślenia., które przyczyniają się do występowania zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych i problematycznych zachowań.

Psychoterapia

Poradnictwo i psychoterapia seksuologiczna

koncentrują się na znajdowaniu rozwiązań w zakresie problemów seksualnych oraz rozwijaniu i polepszaniu pozytywnych aspektów życia seksualnego w wymiarze indywidualnym i w relacjach partnerskich. Skupiają się m. in. na edukacji seksualnej, eksploracji przekonań i postaw seksualnych, analizie praktyk i zachowań seksualnych, tożsamości seksualnej i płciowej, rozwoju ról płciowych, kwestii funkcjonowania w związkach.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne

są formami pomocy krótkoterminowej, skoncentrowanej na rozwiązaniu, pozwalają odzyskać równowagę psychiczną i umiejętność samodzielnego radzenia sobie z trudną sytuacją życiową.

Woman visiting psychologist

Diagnoza psychologiczno-seksuologiczna

pozwala wyjaśnić pojawiające się trudności i przewidywać możliwości ich przezwyciężenia. Obejmuje m. in. opiniowanie na potrzeby procesu korekty płci/ tranzycji.

Spotkania grupowe

Group Therapy Cartoon Icon Set

Grupy wsparcia

dają możliwość dzielenia się własnymi doświadczeniami, nawiązania kontaktów, wzajemnego udzielanie sobie wsparcia emocjonalnego.

Komunikacja

Warsztaty komunikacji

dla wszystkich, którzy chcą być lepiej rozumiani. Dobra komunikacja pozwala na zrozumienie, wysłuchanie i dobre traktowanie siebie i innych.

Edukacja seksualna

Warsztaty edukacji seksualnej

dotyczą zagadnień związanych z seksualnością człowieka na każdym etapie jego rozwoju, skierowane są przede wszystkim do młodzieży i dorosłych.

Flag LGBT icon in cartoon style isolated on white background. Tolerance symbol

Szkolenia z zakresu pracy z osobami LGBT+

dają możliwość zwiększenia kompetencji do pracy z osobami nieheteronormatywnymi m. in. gejami, lesbijkami, osobami biseksualnymi, panseksualnymi. aseksualnymi, transpłciowymi, niebinarnymi, interpłciowymi.

Diversity

Szkolenia równościowe

pozwalają uzyskać wiedzę o mechanizmach dyskryminacji i wykluczenia. Budują kompetencje przeciwdziałania dyskryminacji. Są okazją na uzyskanie informacji o grupach mniejszościowych.