Bardzo bliskie jest mi podejście afirmatywne

żywię głęboki szacunek dla ludzkiej różnorodności
człowiek jest dla mnie postacią wielowymiarową 
w swojej pracy zwracam uwagę na różne sfery jego życia:
psychiczną, społeczną, duchową i fizyczną

Zapoznaj się z ofertą gabinetu

Cennik usług

  • Spotkanie indywidualne – 170 zł – 50 min.
  • Spotkanie z parą lub rodziną – 230 zł – 50-80 min.
  • Praca grupowa – cena ustalana indywidualnie.
  • Wydanie opinii – 650 zł (nie pobieram dodatkowych opłat za wykorzystane narzędzia kwestionariuszowe).
  • Wydanie zaświadczenia – 40 zł.
  • Diagnostyka narzędziami kwestionariuszowymi wraz z opisem, np.:
    • MMPI-2 – 350 zł (omówienie ustne dodatkowo płatne),
    • NEO-FFI – 100 zł (omówienie ustne dodatkowo płatne).

Praca indywidualna

Konsultacja

Indywidualne konsultacje: psychologiczne, seksuologiczne

mogą być pierwszym krokiem na drodze zmiany Twojego życia na lepsze, dają możliwość rozpoznania przyczyn doświadczanych przez Ciebie trudności i dobrania odpowiedniej formy dalszej pomocy.

Psychoterapia

Terapie: poznawczo-behawioralna, akceptacji i zaangażowania, skoncentrowana na rozwiązaniach

nastawione są na zmianę, np. dezadaptacyjnych zachowań, czy sposobów regulacji emocji. To Ty decydujesz o pożądanym kierunku zmiany, a moją rolą jest pomóc Ci rozwinąć swój potencjał.

NVC

Porozumiene bez Przemocy (Nonviolent Communication, NVC)

pozwala na całkowite wyeliminowanie lub ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu. Trening NVC pozwoli Ci polepszyć komunikację z innymi ludźmi.

Woman visiting psychologist

Diagnoza psychologiczna, seksuologiczna

pozwala wyjaśnić pojawiające się trudności i przewidywać możliwości ich przezwyciężenia. Diagnoza seksuologiczna obejmuje m. in. opiniowanie na potrzeby procesu korekty płci osób transpłciowych, niebinarnych.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne

to krótkotrwałe formy pomocy skoncentrowane na rozwiązaniu, pozwolą Ci odzyskać równowagę psychiczną i umiejętność samodzielnego radzenia sobie z trudną sytuacją życiową.

Mediacje

Mediacje

mają formę dobrowolnej i poufnej rozmowy, w której uczestnicy będący w konflikcie dążą do osiągnięcia kompromisu przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora.

Praca grupowa

Group Therapy Cartoon Icon Set

Grupy wsparcia

dają możliwość dzielenia się własnymi doświadczeniami, nawiązania kontaktów, wzajemnego udzielanie sobie wsparcia emocjonalnego.

Komunikacja

Warsztaty komunikacji

dla wszystkich, którzy chcą być lepiej rozumiani. Dobra komunikacja pozwala na zrozumienie, wysłuchanie i dobre traktowanie siebie i innych.

Diversity

Szkolenia równościowe

pozwalają uzyskać wiedzę o mechanizmach dyskryminacji i wykluczenia. Budują kompetencje przeciwdziałania dyskryminacji. Są okazją na uzyskanie informacji o grupach mniejszościowych.

Flag LGBT icon in cartoon style isolated on white background. Tolerance symbol

Szkolenia z zakresu pracy z osobami LGBT+

dają możliwość zwiększenia kompetencji do pracy z osobami nieheteronormatywnymi (gejami, lesbijkami, osobami biseksualnymi, panseksualnymi. aseksualnymi, transpłciowymi, niebinarnymi, interpłciowymi, ... ).

Edukacja seksualna

Warsztaty edukacji seksualnej

dotyczą zagadnień związanych z seksualnością człowieka na każdym etapie jego rozwoju, skierowane są przede wszystkim do młodzieży i dorosłych.

Mediacje

Mediacje, kręgi naprawcze

są ustrukturyzowanym sposobem na rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w grupie lub społeczności.