Zapoznaj się z cennikiem usług

 • SPOSÓB UISZCZANIA OPŁAT:
  – przelew na konto (mBank): 54 1140 2004 0000 3402 8061 8061
  tytułem: w zależności od usługi (np. konsultacja psychologiczna)
  – przelew na telefon (BLIK): 602 406 480
  tytułem: w zależności od usługi (np. konsultacja psychologiczna)
  – gotówka

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

SPOTKANIA:

 • OKRES BEZPŁATNEGO ODWOŁANIA:
  obowiązuje do dnia poprzedzającego spotkanie, do godz. 20.00
 • OPŁATA REZERWACYJNA:
  obowiązuje w przypadku odwołania (zmiany terminu) spotkania po zakończeniu okresu bezpłatnego odwołania, wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju spotkania
100 zł
(indywidualne)
150 zł
(rodzinne)
70 zł
(diagnostyczne)
 • INDYWIDUALNE
  – konsultacja (psychologiczna/seksuologiczna)
  – konsultacja diagnostyczna
  – porada (psychologiczna/seksuologiczna)
  – sesja psychoterapeutyczna
  – stacjonarnie/online
  – 50 min.
  – osoby od 12 r.ż.
180 zł
 • DIAGNOSTYCZNE
  – badanie przy wykorzystaniu testu/ów
  – stacjonarnie
  – 50 min.
140 zł
 • RODZINNE
  – konsultacja (psychologiczna/seksuologiczna)
  – konsultacja diagnostyczna
  – porada (psychologiczna/seksuologiczna)
  – stacjonarnie/online
  – 70 min.
240 zł
 • GRUPOWE
  – warsztaty
  – szkolenia
  – wsparcie
  – psychoterapia
  – stacjonarnie/online
  – osoby od 12 r.ż.
Cena ustalana indywidualnie

DIAGNOSTYKA

 • PROCEDURA DIAGNOSTYCZNA
  zebranie podstawowych informacji – podczas konsultacji diagn.
  diagnostyka testem/ami – podczas spotkań diagnostycznych
  opracowanie raportu diagnostycznego – na podstawie analizy zebranego materiału, m. in. podsumowanie danych z wywiadu, interpretacja wyników badania testem/ami, opis wniosków
  w sytuacji uzyskania niejednoznacznych wyników wskazane może być przeprowadzenie dodatkowych testów, badań lub konsultacji z innymi specjalistami
 • ZEBRANIE MATERIAŁU DIAGNOSTYCZNEGO:
  podczas konsultacji i spotkań diagnostycznych
  – zebranie podstawowych informacji, przeprowadzenie diagnostyki testem/ami
  min. 1 konsultacja + 1 spotkanie diagnostyczne
  – ceny podane wyżej, w sekcji spotkania 
od 320 zł

OPRACOWANIE RAPORTU DIAGNOSTYCZNEGO:
 • MMPI-2
370 zł
 • SCID-5-PD
310 zł
 • NEO-FFI
180 zł
 • NEO-PI-R
240 zł
 • DIVA 5
270 zł

OPINIOWANIE

 • ZEBRANIE MATERIAŁU DIAGNOSTYCZNEGO:
  podczas konsultacji i spotkań diagnostycznych
  – zebranie podstawowych informacji, przeprowadzenie diagnostyki testem/ami
  min.: 3 konsultacje + 1 spotkanie diagnostyczne
  – ceny podane wyżej, w sekcji spotkania 
od 680 zł
 • OPRACOWANIE OPINII:
  – na podstawie analizy zebranego materiału, m. in. podsumowanie zebranych informacji, interpretacja wyników badania testem/ami, wnioski
  – osoby od 16 r.ż.
800 zł
 • UAKTUALNIENIE OPINII:
  – wprowadzanie nowych danych do opinii
od 180 zł

INNE

 • WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
50 zł