Gdańskie Centrum Równego Traktowania

Gdański Centrum Równego Traktowania

Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT) działa ponownie oferując kompleksowe, specjalistyczne wsparcie dla osób doświadczających wszelkich form dyskryminacji i przemocy z nienawiści w Gdańsku.

Jeśli zauważyliście/-łyście przypadki nierównego traktowania lub przemocy motywowanej uprzedzeniami?

Jeśli doświadczyliście/-łyście przemocy/dyskryminacji motywowanej nienawiścią?

Jakie trzeba spełnić warunki, aby zostać objętym wsparciem?

Marianna Palidergłówna specjalistka ds. wsparcia w GCRT:

– W GCRT zapewniamy wsparcie dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska doświadczających nierównego, niesprawiedliwego traktowania z powodu którejkolwiek z sześciu przesłanek ustawowych, tj. wiek, płeć, pochodzenie etniczne i  narodowe, niepełnosprawność, religia/wyznanie/bezwyznaniowość, czy orientacja  psychoseksualna.

– Warto przypomnieć, że dyskryminacja jest zakazana prawem: konstytucją, kodeksem pracy, tzw. ustawą równościową, kodeksem cywilnym, kodeksem wykroczeń, a jednak wciąż wiele osób doświadczających dyskryminacji nie zgłasza swoich spraw.

– Apeluję do wszystkich osób mieszkających w Gdańsku: jeśli spotykacie się z aktami dyskryminacji – osobiście lub w roli świadków – zgłaszajcie te sprawy do GCRT! Tylko wspólnie możemy skutecznie przeciwdziałać nierównemu traktowaniu, pomagając osobom dotkniętym przestępstwem z nienawiści, poniżaniem, niesprawiedliwym traktowaniem.

Projekt na lata 2020-2022 przewiduje m.in:

– specjalistyczne wsparcie indywidualne i grupowe (w tym asystenckie) osób zamieszkujących Gdańsk i doświadczających dyskryminacji;

– prowadzenie szerokiego wsparcia indywidualnego i grupowego dla profesjonalistów i podmiotów pracujących z ww. osobami;

– zapewnienie szkoleń, spotkań i warsztatów dla profesjonalistów i podmiotów pracujących z ww. osobami;

– koordynację i inicjowanie współpracy międzysektorowej jednostek miejskich oraz 3. sektora w zakresie wspierania ww. osób;

– prowadzenie rejestru spraw zgłaszanych do GCRT, a tym samym wsparcie przy monitorowaniu sytuacji dyskryminacji i przemocy z nienawiści prowadzonym przez Urząd Miasta Gdańska;

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Waga.
fb-share-icon

Możliwość komentowania została wyłączona.