O mnie

Jestem:

 • psychologiem o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia – ukończyłem 5-letnie jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS w Sopocie;
 • uczestnikiem Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Sopocie pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej (obecnie jestem w procesie certyfikacji z psychoterapii poznawczo-behawioralnej PTTPB);
 • uczestnikiem Pierwszej Szkoły Doktorskiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dyscyplinie nauk o zdrowiu,
  • tematem mojej pracy badawczej jest charakterystyka osób niebinarnych płciowo żyjących w Polsce, zidentyfikowanie ich oczekiwań, porównanie do binarnych płciowo – transpłciowych mężczyzn i transpłciowych kobiet;
 • absolwentem 2-letnich studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna – opiniowanie, edukacja, terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (obecnie jestem w procesie certyfikacji z seksuologii klinicznej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego);
 • członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Association for Contextual Behavioral Science;
 • mediatorem – ukończyłem szkolenie zgodnie ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości;
 • trenerem – ukończyłem m. in.: Kurs Treningu Antydyskryminacyjnego i Równościowego oraz różne szkolenia dotyczące prowadzenia grup;

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji;

 

Ukończyłem:

 • szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu I Stopnia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Gdańsku;
 • cykl szkoleń związanych z tematyką mediacji i rozwiązywania konfliktów metodą porozumienia bez przemocy w Strefie NVC w Gdańsku;
 • część teoretyczną specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnień od narkotyków Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznej, którego program został zatwierdzony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii;
 • dodatkowe szkolenia, m. in.: „Psychoterapia z osobami LGBT+”, „Standardy opieki według WPATH”, „Pacjent z dysforią i niezgodnością płciową w gabinecie psychologa”, „Dysforia i niezgodność płciowa u dzieci i młodzieży. Diagnostyka i opiniowanie osób transpłciowych”, „Zasady stosowania substytucji hormonalnej w procesie tranzycji”, „Dziewczyny w spektrum autyzmu”, „Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia”, „Relacja Terapeutyczna w Terapii akceptacji i zaangażowania”, „Rozwój kompetencji zawodowych z zakresu psychologicznej diagnozy klinicznej”, „Praca z traumą. Jak się na nią przygotować?”;
 • w procesie kształcenia  uczestniczę w różnych konferencjach psychologicznych i seksuologicznych (m. in. „Wyłaniająca się dojrzałość – o adolescentach w nowej rzeczywistości”), psychoterapeutycznych i seksuologicznych (m. in. „Seksualność w psychoterapii”, „Seksualność w XXI wieku okiem praktyków”, „Seksuologia Współczesna”);

Współpracuję z organizacjami pozarządowymi, m. in. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób LGBT Tolerado, Fundacją Transfuzja, Kampanią Przeciw Homofobii, Fundacją Interakcja i Fundacją Diversity Polska w projektach, których celem jest zachowanie zdrowia psychicznego i seksualnego osób LGBT+, w projektach dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu, jak i wsparcia osób, które ich doświadczają;

Obecnie współprowadzę grupę wsparcia dla rodziców osób LGBT+ (3 rok) oraz grupę terapeutyczną dla młodzieży LGBT+ (2 rokw Stowarzyszeniu Tolerado;

Od 2020 r. prowadzę praktykę w gabinecie prywatnym;

Od 2020 r. uczestniczę w projekcie Gdańskiego Centrum Równego Traktowania, udzielam wsparcia psychologiczno-seksuologicznego;

Jako specjalista ds. wsparcia w projekcie pilotażowym GCRT w 2019 r. zajmowałem się prowadzeniem konsultacji, opracowywaniem indywidualnej ścieżki wsparcia, pomocą psychologiczną indywidualną i grupową skierowaną do osób doświadczających dyskryminacji;

W 2019 r. byłem koordynatorem międzynarodowego projektu „Move” skierowanego do osób transpłciowych i interpłciowych w ramach współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii;

Działałem na rzecz osób LGBT+ współtworząc „Model na rzecz równego traktowania” w Gdańsku (2018 r.);

Odbyłem również staż kliniczny w Ośrodku Terapeutycznym „Mrowisko” w Sopocie (2016 r.) i w Poradni Zdrowia Psychicznego w Gdańsku-Wrzeszczu (2015 r.);