Grupa terapeutyczna – umiejętności ACT – dla młodzieży LGBT+

Grupa terapeutyczna - umiejętności ACT - dla młodzieży LGBT+


Grupa opiera się na założeniach terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) – na modelu pracy z młodzieżą DNA-V.

ACT służy budowaniu elastyczności psychologicznej, rozumianej jako zdolność do pełniejszego i bardziej świadomego kontaktu z chwilą obecną oraz do zmiany lub kontynuowania zachowania, które służy ważnym celom młodej osoby.

Model DNA-V wskazuje, jak można pomóc młodym ludziom rozwijać mocne strony, wykorzenić nieprzydatne nawyki umysłowe i pokonać zwątpienie w siebie, żyć pełniej w chwili obecnej oraz dokonywać wyborów, które pozwalają w pełni realizować własny potencjał.


Dla kogo?

Młodzież od 14 do 18 roku życia, która pragnie lepiej poznać siebie i zmaga się m. in. z:

– obniżonym nastrojem,
– nasilonym lękiem,
– niską samooceną,
– trudnościami w budowaniu relacji społecznych,
– trudnościami w przeżywaniu emocji,
– trudnościami w radzeniu sobie ze stresem;

Liczba uczestników: max. 10

Forma

– 16 spotkań 2-godzinnych w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT „Tolerado”;

– 2 razy w miesiącu, środa, godz. 16.00 – 18.00;

Terminy spotkań:

– 6 i 20 października 2021 r.
– 3 i 17 listopada
– 1 i 15 grudnia
– 12 i 26 stycznia 2022 r.
– 9 i 23 luty
– 9 i 23 marca
– 6 i 20 kwietnia
– 4 i 18 maja

fb-share-icon

Możliwość komentowania została wyłączona.